Τεχνική υποστήριξη φορέων

Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάπτυξης, Interreg ΠΕΠ, πράσινο ταμείο, κοκ) αποτελούν σημαντική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τους δημοσίους φορείς. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλή προετοιμασία τους για την ένταξη έργων & υπηρεσιών.

Τεχνική υποστήριξη φορέων

Για την κατάλληλή προετοιμασία των δημόσιων φορέων, επεξεργαζόμαστε λύσεις και Στρατηγικές προκειμένου να παρακολουθούν και να προετοιμάζονται κατάλληλα, διεκδικώντας με ταχύτητα δράσεις ΕΣΠΑ ή άλλων Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων. Ειδικότερα η ομάδα εργασίας της CODEX:

  • Αξιοποιεί και ενεργοποιεί το θεσμό των Προγραμματικών Συμβάσεων.
  • Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνοοικονομικής υποστήριξης.
  • Προσδιορίζει τα κρίσιμα ορόσημα του έργου (χρονοδιάγραμμα, εκτίμηση πόρων, χρηματοδοτικές ροές κοκ).