Η Εταιρεία

OUR MISSION

Να αποτελούσε ένα αξιόπιστο σύμβουλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, & οργανισμών υποστηρίζοντας τους σε θέματα υιοθέτησης καινοτόμων τεχνικών και μεθοδολογιών.

OUR VISION

Η συνεχή ενδυνάμωση της έρευνας (research & development) με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγική δραστηριότητα.

WHY US

Διαθέτουμε μια διεπιστημονική ομάδα Διοικητικοί Επιστήμονες, Πληροφορικοί τεχνολογικών συστημάτων, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί Επιστήμονες, Μηχανικοί, διαμορφώνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση των επιχειρησιακών πεδίων.

Η Εταιρεία

Consulting / Development / Expertise

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πάνω από 15 χρόνια στους τομείς της επιχειρησιακής και κοινωνικής έρευνας, των οικονομοτεχνικών μελετών και συστημάτων Διοίκησης & Ποιότητας (ISO 9001:2015) υπό το πρίσμα της καινοτομίας.

Συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά κέντρα αξιοποιώντας & ενσωματώνοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα στην παραγωγική δραστηριότητα.


Η CODEX, αποτελεί ένα στρατηγικό σύμβουλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, &οργανισμών υποστηρίζοντας τους σε θέματα υιοθέτησης καινοτόμων τεχνικών και μεθοδολογιών με απώτερο σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν Διοικητικοί Επιστήμονες, Πληροφορικοί, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί Επιστήμονες, Μηχανικοί, διαμορφώνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση των επιχειρησιακών πεδίων.

Υπηρεσίες