Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περιόδους οικονομικής κρίσης