Μέτρηση Ικανοποίησης & Εκτίμηση Συμπεριφοράς Επιβατών ΚΤΕΛ Καβάλας

Μέτρηση Ικανοποίησης & Εκτίμηση Συμπεριφοράς Επιβατών ΚΤΕΛ Καβάλας


Project Description

Το “Βαρόμετρο” θέτει στο επίκεντρο μελέτης τον ίδιο τον Πολίτη/ Καταναλωτή. Το βαρόμετρο” αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να λάβουν αποφάσεις για την λήψη βελτιωτικών μέτρων προς αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Βασικές Διαστάσεις έρευνας:

  • Βαθμός ικανοποίησης πολιτών-επιβατών από την χρήση υπηρεσιών
  • Εκτίμηση συμπεριφοράς καταναλωτή σε μορφές αγορών
  • Παράγοντες – factors – επηρεασμού λήψης αποφάσεων καταναλωτή
Project Details
  • Client:

    ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

  • Project URL:

    #