ΕΣΠΑ – Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων

ΕΣΠΑ – Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων


Project Description

Η οικονομοτεχνική μελέτη, αφορούσε την σύνταξη ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου στο στον τομέα των παραφαρμακευτικών προϊόντων. Απώτερος στόχος της ενέργειας αποτελούσε η ενδυνάμωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά. Ειδικότερα μέσω της δράσης, χρηματοδοτήθηκε η αγορά νέου εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση πληροφορικών συστημάτων.

Project Details
  • Client:

    Samcos ΑΕ

  • Project URL:

    #